MOBILITATI

  ÎNTALNIRE DE PROIECT COMENIUS REGIO 2012-2014
„ENSURING THE QUALITY IN VET THROUGH THE STRATEGY AND THE IMPLEMENTATION IN THE EUROPEAN COORDINATES”
Timişoara , 22- 24 octombrie 2012

 

 În perioada 22- 24 octombrie 2012 a avut loc la Timişoara prima întâlnire de lucru a celor două echipe implicate în implementarea proiectului. Delegaţia Provinciei Pavia din Italia a fost compusă din șase  reprezentanţi ai instituţiilor partenere în proiect.
În cadrul acestei prime întâlniri, echipele de proiect au avut ocazia să se cunoască față în față și să discute despre scopurile proiectului, rezultatele așteptate, modalitățile de implementare la nivel de fiecare partener, roluri şi responsabilități.
La Liceul Tehnologic Transporturi Auto Timișoara a avut loc o activitate de prezentare şi diseminare a bunelor practici ale acestei şcoli în ceea ce priveşte adaptarea ofertei sale educaţionale la nevoile elevilor şi angajatorilor. După prezentarea participanţilor, gazda activităţii a descris cele trei instrumente elaborate şi aplicate în luna octombrie (Harta traseelor educaţionale, Ghidul de interviuri şi Chestionarul pentru agenţi economici), rezultatele obţinute şi modul în care acestea sunt valorificate la nivelul proiectării programelor de studii şi ofertei educaţionale a şcolii. Participanţii au asistat la o secvenţă de consiliere pentru carieră a elevilor de clasa a IX-a, la care au putut vedea cum este folosită „Harta traseelor educaţională”.
De asemenea, au vizitat unul dintre partenerii tradiţionali ai şcolii , Reprezentanţa Mercedes-Benz – Casa Auto Timişoara, prilej cu care au putut vedea cum se realizează stagiile de pregătire practică la un agent economic, dar au folosit şi ghidul de întrebări, pentru a culege informaţii relevante de la reprezentanţii unităţii economice cu care s-au întâlnit.
Întâlnirea s-a finalizat cu o sesiune de discuţii, în care participanţii au prezentat practici similare, despre rezultatele obţinute, impactul asupra comunităţilor din Timişoara şi din Pavia.
În cea de a doua zi, programul a debutat cu o ședință de lucru ce s-a desfășurat la sediul Inspectoratului Școlar Judeţean Timiş. În cadrul acestei întâlniri s-au prezentat echipele din proiect din localitățile partenere și s-au schimbat impresii despre sistemul educațional din cele două țări.
S-a analizat agenda de activități propusă și s-a discutat despre scopurile proiectului, respectiv rezultatele așteptate. S-a prezentat sistemul de asigurarea a calităţii în învăţământul profesional şi tehnic.
Cele două echipe de proiect au fost primite de Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş la sediul Palatului Administrativ. S-a realizat un schimb util de informații și soluții privind activitățile din proiect care vizează implicarea activă a autorităților locale în educație, alături de profesori, părinți și agenți economici.
După activitățile specifice proiectului, delegația străina, împreună cu echipa de proiect din România au vizitat central istoric al oraşului Timişoara.
Activitățile din cea de a treia zi a mobilității s-au desfășurat la Colegiul Tehnic Electrotimiș. Prezentarea instituției gazdă s-a concentrat asupra proiectelor desfășurate în colaborare europeana și impactul acestora asupra strategiilor de îmbunătățire a calității la nivel de elevi, management și cadre didactice, prin transferul de bune practici. Astfel au fost puse în evidență: contextul european al transferului de bune practici în domeniul asigurării calității, importanța  certificării stagiilor de practica desfășurate de elevi pentru experiența lor profesionala și viitoarea lor inserție pe piața muncii, perfecționarea cadrelor didactice prin accesul la tehnologii de ultima generație.
 

 ÎNTALNIRE  DE PROIECT COMENIUS REGIO 2012-2014
”ENSURING THE QUALITY IN VET THROUGH THE STRATEGY AND THE IMPLEMENTATION IN THE EUROPEAN COORDINATES”
 12-16 DECEMBRIE  2012
Pavia, regiunea Lombardia, Italia
În perioada 12- 16 decembrie  2012 a avut loc, la Pavia, regiunea Lombardia, Italia cea de-a doua  întâlnire de lucru a celor două echipe implicate în implementarea proiectului.
În programul de activități a fost inclusă vizitarea instituțiilor partenere din Pavia.

Provincia di Pavia: Reprezentantul autorităților locale din Pavia a fost prezentat domeniile de activitate economice specifice provinciei, instituțiile reprezentate, oportunitățile de inovație ale politicii culturale și educaționale promovate, ținând cont de patrimoniul cultural, artistic și istoric, ca valori locale. Partenerii italieni au realizat o prezentare a bunelor practici in formarea profesională din sistemul de educație al provinciei.
Agentia Provinciale per l’Orientamento il Lavoro e la Formazione APOLF: a fost vizitat centrul școlar pentru elevi și reconversie profesionala pentru  adulți, s-a prezentat oferta educațională, modul de organizare și finalizare a cursurilor, conținuturile curriculare din programele școlare elaborate de Ministerul Educației Publice ( Ministero della Pubblica Istruzione).
Ufficio Scolastico Provinciale di Pavia, USP (Inspectoratul Școlar al Provinciei Pavia): s-a prezentat structura, organigrama instituției și politica de asigurare a calității în sistemul de educație italian.
După desfăşurarea activităţilor specifice întâlnirii de proiect, împreună cu partenerii italieni am vizitat centru istoric al orașului Pavia.
Istituto Professionale di Stato Industria ed Artigianato “L.Cremona” IPSIA: s-au vizitat laboratoarele de electronică, electrotehnică, tehnica ortodontică, termohidraulică, design și tehnică CAD, baterii solare și fotovoltaice, informatică, croitorie și modă, atelierul de mecanică și motoare termice; s-au purtat dialoguri cu elevii si profesorii, s-au observat dotările excelente din sălile de curs/laboratoare și ateliere, implicarea profesorilor in procesul de predare, metodele de predare folosite de cadrele didactice, utilizarea mijloacelor TIC de care dispun (table interactive, imprimante si scannere performante, utilizarea tabletelor in locul caietelor de notite traditionale si a  cursurilor in format electronic – experimental la un nivel de clase).
Istituto Professionale Statale ”L.Cossa” per servizi, Aziendali, Turistici, Sociali, Grafici e Alberghieri: s-a prezentat un sistem de monitorizare specific utilizat pentru evaluarea internă, prin care sunt colectate date ale elevilor la intrarea în școală, informații despre procesele organizaționale și de predare, sistem care permite controlul unor fenomene critice, cu impact asupra părăsirii timpurii a școlii și tranziției elevilor la viața activă; a fost prezentat un model de fișa de completat pentru profesori la începutul anului școlar (competențe, planificări pentru anul școlar), postate pe site-ul școlii, respectiv teste de evaluare a satisfacției elevilor și părinților.
Provincia di Pavia: in introducere s-a prezentat programul „O noua Europa-un viitor pentru elevi”,  implementat de autoritățile locale în contextul diverselor culturi din Europa și a aportului culturilor din alte continente, după care a fost prezentată și discutată structura “Ghidului de bune practici”; s-a făcut o analiză comparativă a sistemului de educație Italian și cel din Romania și s-a discutat despre crearea paginii web a proiectului.

Echipele  de proiect au avut o ultimă ședință de lucru la care s-au discutat următoarele: măsuri organizatorice – stabilirea perioadei in care va avea loc viitoarea mobilitate a partenerilor italieni (luna aprilie); sarcinile de lucru până la următoarea întâlnire; strategia de diseminare; modalități de evaluare a activităților proiectului.
 

 

ÎNTALNIRE  DE PROIECT COMENIUS REGIO 2012-2014
ENSURING THE QUALITY IN VET THROUGH THE STRATEGY AND THE IMPLEMENTATION IN THE EUROPEAN COORDINATES”
Timişoara , 17 – 19 aprilie 2013
În perioada 17 – 19 aprilie 2013 a avut loc la Timişoara cea de-a treia întâlnire  de lucru a echipelor implicate in implementarea proiectului .
Delegaţia partenerilor italieni a fost  alcătuită din şase persoane – membri ai echipelor de proiect din instituţiile partenere din Italia şi anume: Provincia Pavia, Istituto Professionale di Stato di Industria e Artigianato  “I. Cremona” Pavia,   Istituto “Luigi Cossa” Pavia, Centro Servizi Formazione S.C. a R.L.
Întâlnirea s-a  desfăşurat conform unui program stabilit de comun acord cu partenerii şi a avut  drept scop punerea în comun a rezultatelor obţinute până acum în cadrul proiectului, culegerea de date şi informaţii în vederea realizării Ghidului de bune practici în domeniul asigurării calităţii, ghid ce se va realiza până la finalul proiectului.
Principalele activităţi au constat  în realizarea unui schimb de experienţă benefic pentru echipele din ambele ţări – România şi Italia, bazat pe întâlniri de lucru în instituţiile partenere din România, dar a cuprins si activități care să faciliteze schimburile culturale între cele două regiuni.
În dimineaţa zilei de 17 aprilie, membrii delegației din Pavia au vizitat Colegiul Economic “F.S.Nitti”, unde le-a fost prezentată oferta educaţională a şcolii, s-au purtat discuţii referitoare la parteneriate naţionale şi internaţionale. Partenerii italieni au fost interesaţi de impactul unor proiecte europene asupra elevilor, cadrelor didactice și instituției.  În Centrul antreprenorial al  Colegiului Economic “F. S. Nitti” Timişoara elevii au prezentat o lecţie demonstrativă cu tema “Antreprenorii de astăzi – antreprenorii de mâine“. Colegiilor din Italia le-au fost prezentate documente şcolare, metode de învăţare, proiecte didactice, desfăşurarea lecţiei, fișa de observare a comportamentul profesorului la clasă, materiale şi mijloace de învăţare, evaluarea, autoevaluarea şi aprecierea finală a cadrului didactic. Au urmat apoi discuţii cu elevii şi cu profesorii.
În a doua parte a zilei, gazda activităţilor a fost Colegiul Tehnic Electrotimiș. Pe parcursul acestei întâlniri, partenerii italieni au fost informați cu privire la activitățile desfășurate de partea română conform calendarului agreat prin proiect. S-a prezentat un material care a sintetizat concluziile dezbaterii "Îmbunătăţirea calităţii în formarea practică" privind bunele practici și dificultățile întâmpinate în instruirea practică a elevilor, activitate desfășurată la aceeași instituție, cu participarea școlilor din rețeaua partenerială formată în Timișoara. A urmat vizionarea unei lecții înregistrate având tema „Studiul redresării tensiunii alternative”, obiectivul fiind acela de a demonstra în mod practic, modul in care sunt aplicate instrumentele de evaluare internă elaborate de CEAC. S- a evaluat si comentat lecția vizionată sub aspectul raportării la standardele de asigurare a calității în actul didactic. Cu acest prilej au fost subliniate atât necesitatea identificării punctelor tari, cât și a celor slabe în activitatea cadrului didactic, obiectivul prioritar fiind îmbunătățirea continuă și nu sancțiunea. Activitatea demonstrativa a fost urmata de dezbateri cu caracter comparativ privind cele doua sisteme de învățământ (roman și italian).
Activitățile zilei  de 18 aprilie au debutat cu o ședința de lucru la sediul Inspectoratului Școlar Judeţean Timiş. Aici s-au desfăşurat un work-shop cu tema “Elaborarea ghidului de bune practici cu rezultate în asigurarea calităţii educaţiei în ambele regiuni implicate în proiect”.
În urma prezentărilor susținute de echipa de proiect din partea ISJ Timiș, au avut loc discuții legate de abordarea comparativă a celor două sisteme de învățământ, precum si a instrumentelor de asigurare a calității aplicate în cele două sisteme. Dintre instrumentele utilizate, a fost ales ca obiect de analiza CHESTIONARUL,  justificarea acestei alegeri fiind legată de utilizarea uzuală a acestui instrument în ambele sisteme. Au fost supuse atenției, în speță, două chestionare, unul de verificare a satisfacției beneficiarilor de servicii educaționale (elevii) și altul care măsoară gradul de satisfacție al profesorilor față de sprijinul primit din partea furnizorilor de educație. În urma dezbaterilor s-a decis aplicarea acestor chestionare după modelul țării partenere, în scopul de a stabili gradul de eficiență al acestora în colectarea informațiilor si concluziilor utile pentru îmbunătățirea calității actului didactic. Pentru eficientizarea acestei măsuri, echipele partenere au decis aplicarea acestor chestionare însoțite de un număr suplimentar de 10 întrebări special concepute in vederea stabilirii  gradului de eficienta amintit. Se va realiza o abordarea comparativă a rezultatelor și se va elabora unui instrument comun de analiză, operațional în ambele sisteme de învățământ, acesta fiind obiectivul principal al următoarei mobilități.
Din punct de vedere cultural, s-a organizat vizitarea obiectivului turistic si istoric Bastionul Maria Tereza, monument de fortificaţie a cetăţii medieval Timişoara.
În ultima parte a zilei, activitatea s-a derulat în oraşul Buziaş, la sediul CLDPS Timiş, partener în cadrul proiectului.
În data de 19.04.2013, la Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Timişoara a avut loc o activitate de prezentare şi diseminare a bunelor practici ale acestei şcoli în ceea ce priveşte integrarea elevilor care provin din grupuri vulnerabile. Au urmat discuţii pe seama conceptului de „grup vulnerabil”, partenerii italieni având o interpretare uşor diferită în legătură cu acest concept. Participanţii au prezentat modul în care instituţia pe care o reprezintă identifică elevii cu cerinţe educative speciale şi strategiile de intervenţie utilizate.
În cea de-a doua parte a întâlnirii, partenerii români au prezentat aplicaţia electronică „Cercul calităţii”, în care toate instituţiile de învăţământ preuniversitar îşi vor înregistra raportul anual de evaluare internă, ca parte a reformei sistemului naţional de asigurare a calităţii în educaţie. Partenerii italieni au pus mai multe întrebări legate de evaluarea internă, dar şi de evaluarea externă şi modalităţile de auditare a sistemului de management al calităţii.
Activităţile au continuat cu o vizită la Centrul de Formare profesională Evelyn. Centrul organizează cursuri autorizate de CNFPA, de calificare şi specializare in domeniul: Estetica şi igiena corpului omenesc, Manichiurist-Pedichiurist, Coafor, Cosmetician. Directorul centrului a prezentat şi proiectul European de tip Regio din Axa prioritară 4: “Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local”,  prin care a fost dezvoltată şi modernizată baza material a centrului de formare
Următoarea vizită a fost la Liceul UCECOM “Spiru Haret” Timişoar, unde s-au observat activitățile desfășurate în laboratoarele de practică și s-a prezentat oferta de programe a unității.

 
 

 ÎNTALNIRE  DE PROIECT COMENIUS REGIO 2012-2014
”ENSURING THE QUALITY IN VET THROUGH THE STRATEGY AND THE IMPLEMENTATION IN THE EUROPEAN COORDINATES”
12-16 IUNIE 2013, PAVIA – ITALIA
În perioada 12-16 iunie a avut loc la Pavia, Italia, cea de-a patra întâlnire transnaţională între membrii celor doua echipe implicate in implementarea proiectului.
Programul activităților s-a bazat in primul rând pe vizite la instituţii de învăţământ: ITIS – Istituto Tecnico Industriale Statale “G. Cardano” di Pavia, University of Pavia,  la Centro Servizi Formazione în Milan și la Councillor of the Province, unde s-au desfășurat workshop-uri, sesiuni de lucru și vizite culturale la câteva obiective turistice importante din regiune.
Întâlnirea de proiect a debutat cu vizita la ITIS – Istituto Tecnico Industriale Statale “G. Cardano” di Pavia. Personalul și elevii institutului  au făcut o prezentare a scolii, a ofertelor educaționale și a facilităților oferite tinerilor pentru a-si găsi un loc de muncă. S-au purtat dialoguri cu elevii și profesorii, s-au vizitat atelierele și laboratoarele de studii mecanice, electrotehnică, mecatronică, mecanică, celule fotovoltaice. Echipa română au avut ocazia de a vedea echipamentele tehnice la standardele europene.
Echipa de proiect a vizitat apoi Universitatea din Pavia. S-a prezentat structura Universității și rezultatele studenților. Un element de interes a fost exemplul de bună practică prezentat de partenerii italieni în ceea ce privește orientarea profesională, care începe de la vârsta de 11 ani. Universitatea oferă profesorilor programe pentru îmbunătățirea metodelor de consiliere profesională. Sesiunea s-a încheiat cu un tur al  Universității.
Următoarea reuniunea a avut loc la CENTRO SERVIZI FORMAZIONE - COOPERATIVA SOCIALE din Milano. Evenimentul a început o prezentare generală a centrului profesional, precum și a serviciilor care sunt furnizate de către aceasta. Echipa română are posibilitatea de a afla modul în care partenerii  italieni facilitează inserția pe piața muncii prin proiecte speciale pentru persoanele cu diferite dizabilități, proiecte speciale de reconversie profesională, metode de reducere a șomajului.
Cea de a doua parte a întâlnirii a fost o activitate: Working Table on data from the questionnaires in Romania and Italy, care s-a concentrat pe rezultatele studiului cu privire la aplicarea chestionarelor în școlile partenere. S-au prezentat rezultatele și interpretarea chestionarelor aplicate elevilor din două școli: Cossa și Ipsia (Italia). Testul a fost aplicat pe un număr de 85 de elevi.
Membrii echipei din România au prezentat rezultatele și interpretarea chestionarelor aplicate la un număr de 80 de elevi de la Colegiul Tehnic Electrotimis si la un număr de 82 de elevi la Liceul Tehnologic Transporturi Auto Timișoara. Sesiunea s-a încheiat cu concluzii și noi puncte de acțiune.
Cea de-a treia zi de activitati specifice proiectului a debutat cu o sesiunea de lucru la "Gonfalone Hall" Pavia. Discuțiile s-au axat pe următoarele puncte :
-       Prezentarea de noi cursuri practice în Italia
-       Raportul intermediar al proiectului solicitat de Agenția Națională
-       Elaborarea documentelor de proiect până la următoarea reuniune (ghid de bune practici care conține: comparație între sistemul de învățământ românesc și italian, comparație între sistemul de calitate, schimbul de instrumente de calitate care trebuie să fie incluse în ghidul de final).
Nu au lipsit vizitele cultural-istorice. Partenerii italieni au ales ca puncte de atractie: Domul din Milano, Scala din Milano, mânăstirea Certosa din Pavia și Centrul istoric al orașului Bergamo.
Vizita s-a încheiat cu o ședință de lucru în care s-au stabilit responsabilități și termene pentru fiecare partener din proiect.
 


ÎNTALNIRE DE PROIECT COMENIUS REGIO 2012-2014

”ENSURING THE QUALITY IN VET THROUGH THE STRATEGY AND THE IMPLEMENTATION IN THE EUROPEAN COORDINATES”

14-17 OCTOMBRIE 2013, TIMIŞOARA – ROMÂNIA


În cadrul acestei întâlniri transnaţionale s-au organizat şi desfăşurat workshop-uri, mese rotunde şi vizite la mai multe instituţii de învăţământ preuniversitar si universitar. 
Instituţiile vizitate şi în care s-au desfăşurat sesiuni de lucru au fost: Universitatea „Politehnica” din Timișoara, Inspectoratul Şcolar judeţean Timiş, Colegiul Naţional „Iulia Haşdeu” din Lugoj în care funcţionează şi o secţie cu program bilingv: română – italiană care şi-a prezentat o parte din realizări şi cu elevii şi cadrele didactice ale acestei secţii partenerii din Italia au schimbat opinii deosebite, Liceul Teoretic Recaş unde s-a prezentat un excelent exemplu de bună practică pentru organizarea activităţii din săptămâna „Şcoala altfel, Să ştii mai multe, să fii mai bun!” şi au demonstrat o foarte bună colaborare şi armonie în cadrul colectivului de cadre didactice, „Colegiul Naţional „Ana Aslan” Timişoara şi Şcoala Postliceală Sanitară din cadrul acestui colegiu (aici a fost prezentat curriculumul colegiului şi structura acestuia, curriculumul şi structura şcolii postliceale sanitare şi de estetică şi s-a prezentat cu elevii anului II de la secţia de medicină generală o secvenţă de pregătire practică profesională cu simularea unei naşteri folosind manechine didactice, cu acordarea primului ajutor în diferite complicaţii care pot să apară la noul născut), Liceul Teologic Penticostal Logos şi  Şcoala Postliceală Sanitară din cadrul acestui liceu (unde a fost prezentată o structură complexă de la grădiniţă, şcoală primară, şcoală gimnazială, liceu care are clase cu profil teoretic, respectiv clase cu profil vocaţional teologic, până la şcoală postliceală sanitară; pe lângă celelalte activităţi organizate a fost prezentată şi aici o secvenţă didactică de pregătire profesională la şcoala postliceală sanitară cu elevii anului III, folosindu-se manechinele didactice pentru învăţarea acordării primului ajutor în cazul problemelor respiratorii la copii), Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Timişoara – unitate de învăţământ parteneră în proiect (unde s-a organizat un atelier de lucru pentru dezvoltarea de instrumente de analiză a nevoilor de instruire regionale și educaționale - un portofoliu de produse aplicate în școlile din învăţământul profesional şi tehnic).
În cadru întâlnirii transnaţionale, pe parcursul workshop-urilor s-a discutat despre Ghidul de bune practici, despre structura după care vor fi descrise modelele de bune practici care urmează să fie incluse în ghid, s-a discutat despre oportunitatea introducerii în ghid a unor instrumente de evaluare şi s-a stabilit forma finală a chestionarelor pentru elevi precum şi eşantioanele la care vor fi aplicate.


ÎNTALNIRE  DE PROIECT COMENIUS REGIO 2012-2014
”ENSURING THE QUALITY IN VET THROUGH THE STRATEGY AND THE IMPLEMENTATION IN THE EUROPEAN COORDINATES”
18-22 NOIEMBRIE 2013, PAVIA – ITALIA

 
În perioada 18 – 22 noiembrie a avut loc la Pavia în Italia cea de-a şasea întâlnire transnaţională şi s-a desfăşurat în Provincia Pavia din Italia. Delegaţia judeţului Timiş a fost compusă din şase persoane – reprezentanţi ai instituţiilor partenere în proiect.
În cadrul acestei întâlniri transnaţionale s-au organizat şi desfăşurat o masă rotundă, workshop-uri şi vizite la mai multe instituţii de învăţământ de guvernamentale, regionale sau particulare. Instituţiile vizitate şi în care s-au desfăşurat sesiuni de lucru au fost: CENTRO SERVIZI FORMAZIONE – centru profesional partener în cadrul proiectului; Universitatea din Pavia – POLICLINICA „S.MATEO” care şcolarizează asistente medicale, INSTITUTUL SANTACHIARA – un centru profesional provincial de instruire (în domeniile: comercial, bucătari, chelneri, contabilitate, estetică) din oraşul Stradela, institul statal ”COSSA PROFESSIONAL INSTITUTE” - din Pavia (unde se participă la o demonstrație practică făcută de elevii școlii cu specializarea grafică publicitară) – unitate de învăţământ parteneră în cadrul proiectului. A fost creat un site: http://comeniusregio.weebly.com pe care este prezentată o analiză comparativă bilingvă; Campusul universitar CAMPUS AQUAE un excelent parteneriat pubic-privat între Universitatea din Pavia cu un investitor particular;   Institutul profesional statal - IPSIA din Pavia – unitate de învăţământ parteneră în cadrul proiectului;  Agenția Provincială pentru Orientare în Muncă și Formare Profesională (APOLF) care este, alături de alte şcoli profesionale de stat şi private din Provincia Pavia, parteneră  într-un proiect ”SCHOOL INITIATIVE 21” proiect susţinut de Provincia Pavia şi care, prin intermediul școlilor profesionale încearcă să promoveze gastronomia locală și valorile culturale specifice zonei, prin parteneriate cu producători/fermieri locali de produse naturale.Partenerii italieni din Centro Servizi Formazione au prezintat şi site-ul național: http://invalsi.it pe care se regăsesc on line toate rezultatele  instrumentelor de evaluare ale școlilor și site-ul http://requs.it - care este un portal al școlilor din Regiunea Lombardia pentru evaluarea calității din școli. Aici se regăsesc toate instrumentele de evaluare pe care toate școlile le completează și le introduc apoi on line în sistem.
În cadru întâlnirii transnaţionale, pe parcursul workshop-urilor s-a stabilit şi cuprinsul final al Ghidului de bune practici pe capitole și subpuncte - nume și conținut, s-au prezentat modele de bune practici care urmează să fie incluse în ghid, conform structurii stabilite la întâlnirea anterioară din proiect de la Timișoara, s-au prezentat mai multe modele de instrumente de evaluare şi s-au discutat şi stabilit termenele de definitivare a ghidului și a instrumentelor de evaluare precum și  calendarul pentru elaborarea diferitelor capitole şi paragrafe din ghidul de bune practici.